ESCOLA DE FORMACIÓ


El Moviment també compta amb una Escola de Formació per poder formar a caps i responsables de la nostra entitat.

INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES DELS CURSOS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A