Escoltisme

Presentació

La nostra associació és un Moviment educatiu que ofereix als infants i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer. També som un moviment pels joves, una associació que es construeix gràcies a la seva participació diària, activa i solidària.

Cada Agrupament Escolta i Guia és un punt de referència educatiu en el barri o poble on està arrelat. L’Agrupament pretén ser, pels infants i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. En definitiva, un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients.

Què és l’escoltisme i el guiatge?

La nostra història:

Com ho feim: el nostre estil

El MEGM a altres entitats