Transparència

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

CIF: G- 07148612

C. Seminari, 4, 07001, Palma

Registres:

  • Cens d’entitats: B-003 G-026
  • REMEC: 00973/07
  • Institut Mallorquí d’afers Socials: 144

Documents

Estatuts

Reglament

Òrgans

Taula executiva

Els comptes clars

Estat de Comptes (Pressupost 2023-2024)